Artikels over: eAdministration

Website Stad Tienen bij toppers gemeentelijke websites

De website van de stad Tienen staat op de 15de plaats in de jaarlijkse doorlichting van de gemeentelijke websites door Indigov. Hiermee behoort Tienen tot de toppers.
De ‘eGov Monitor Lokale Besturen’ beoordeelt ieder jaar de websites van alle Vlaamse en Brusselse gemeenten. Dit jaar prijkt de stad Tienen op de 15de plaats op een totaal van 327 gemeenten. Dit is een stijging van 23 plaatsen ten opzichte van vorig jaar.
screenshot Website Tienen
De evaluatie door Indigov gebeurde aan de hand van vijf indicatoren: ‘Usability’, ‘eAdministratie’, ‘eCommunity’, ‘eDemocratie’, ‘Interactiviteit’ en ‘eLoket’. Tienen scoort in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde erg hoog op Interactiviteit. Hieronder valt o.m. de mogelijkheid om activiteiten online in te geven, een melding te doen of formulieren te downloaden. Daarnaast zitten de scores zeer goed op het gebied van ‘eAdministratie’ (nieuwsrubriek, elektronische nieuwsbrief, taakbeschrijving diensten, gemeentelijke reglementen, enz.) en ‘eCommunity’ (info over bedrijfs- en verenigingsleven, hulpdiensten, toerisme, webtv, enz.).
De globale eindscore van Tienen is 140,8, daar waar het Vlaamse gemiddelde op 101 ligt. Een opsteker voor de dienst communicatie die de website dagelijks beheert en actualiseert. En natuurlijk ook voor Prosite die deze website gebouwd heeft in 2005-2007.

Observatorium van de Rechten op het Internet

De website van het Observatorium van de Rechten op het Internet, een initiatief van de Federale overheid, biedt uitgebreide juridische informatie (o.m. integrale wetteksten) aan over onder meer de volgende onderwerpen: intellectuele eigendom, overheid en e-government, elektronische handel, illegale en schadelijke inhoud, privacy en andere fundamentele vrijheden en computercriminaliteit.
(Bron: Feweb)

Tiense website 15de plaats 'Indigov Monitor 2006'

De website van de stad Tienen staat op de 15de plaats in de ‘Indigov Monitor 2006’. Dit onderzoek evalueert jaarlijks de websites van 327 steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel op basis van een aantal criteria. Tienen scoort 49,14 % beter dan het Vlaamse gemiddelde.

De ‘Indigov Monitor’ wordt jaarlijks uitgevoerd door Indigov, een spin-off van de K.U. Leuven. Dit jaar gebeurde dit tijdens de maanden mei en juni. Om de resultaten bekend te maken, werd gewacht tot na de gemeenteraadsverkiezingen. De 327 websites van de Vlaamse en Brusselse gemeenten werden geëvalueerd op basis van 6 criteria:

  • Usability: gebruiksvriendelijkheid van de website (navigatiestructuren, zoekfuncties, toegankelijkheid);
  • eAdministration: graad van gemeentelijke administratieve informatievoorzieningen (contactinfo, inhoudelijke beschrijving van de diensten, nieuwsvoorziening);
  • eCommunity: mate waarin de website inzoomt op de (lokale) wereld buiten het stadhuis;
  • eDemocracy: informatieve en participatieve elementen die ondersteunend kunnen werken voor de lokale representatieve democratie;
  • Interactiviteit: de elektronische interactiviteit tussen burger en bestuur en de beschikbaarheid van e-mailadressen en online contactformulieren;
  • eLoket: beschikbaarheid van e-loketten en het goed functioneren hiervan.

In vergelijking met vorig jaar, is de Tiense website gestegen van de 88ste naar de 15de plaats. Met een totale score van 149,14, doet Tienen het 49,14 % beter dan het Vlaamse gemiddelde. De top drie wordt ingenomen door Zomergem, Leuven en Mortsel.

De sterke punten van de Tiense webstek zijn Interactiviteit (168,2), eCommunity (161,8) en eAdministration (154,6), maar ook voor de andere criteria ligt de score van Tienen aanzienlijk boven het gemiddelde van Vlaanderen, de provincie en vergelijkbare steden.

(Bron: http://www.tienen.be/showpage.aspx?id=3433)