Website stad Tienen scoort goed

De website van de stad Tienen staat op de 30ste plaats gerangschikt in de ‘Website monitor lokale besturen 2010’. Deze doorlichting wordt jaarlijks georganiseerd door Indigov, een spin-off van de K.U.Leuven.

In totaal namen er 181 gemeenten uit Vlaanderen en Brussel deel aan het onderzoek. De criteria die in aanmerking werden genomen, waren ‘usability’, ‘eDemocracy’, ‘interactiviteit’, ‘eCommunity’, ‘eLoket’ en ‘eAdministratie’.

Tienen krijgt in de eindbeoordeling een 30ste plaats toegewezen. Voor 5 van de 6 criteria scoort www.tienen.be ruim boven het gemiddelde. Voor het criterium ‘usability’ zit Tienen er net onder. Dit is vooral te wijten aan het ontbreken van een registratiesysteem waarmee de burger zijn persoonlijk dossier kan opvragen.

De Tiense website werd in 2004 ontwikkeld door Prosite en draait op een eigen CMS-systeem (proCMS.NET).

De dienst communicatie van de stad Tienen staat in voor de inhoud en de actualisatie. Op de website worden maandelijks ongeveer 40.000 unieke bezoekers geregistreerd. De wekelijkse elektronische nieuwsbrief, het ‘Tintelend Bulletinke’, telt meer dan 2.200 abonnees.